pánské prsteny

 Soupravu tvoří 3 pánské prsteny, které tvarově vycházejí ze čtverce. Čtverec mi připadal pro pánský šperk tvarově vhodnější a to především pro svůj dojem větší tvrdosti a hrubosti. Chtěl jsem, aby se v prstenech odráželo mužství odlišně od ženství. Prsteny jsou vytvořeny ze stříbra, dřeva – kanadského ořechu a zlata. Jsou stejně jako prsteny dámské soupravy určeny k nošení na malíčku. 

Ke spojům u mužské soupravy jsem použil nýty. Nýt je pro mne symbolem tradice lidského umu spojování. Je to z mé strany jakási symbolická pocta této tradiční spojovací technice. Ve svých prstenech jsem se ji pokusil povýšit na zdobný prvek. Proto jsem na nýty použil zlato.  

Povrchová úprava kovových částí prstenu je vytvořena pouze zbroušením smirkovým papírem.

Při výběru vhodného dřeva jsem vycházel z požadavku na jeho tvrdost a barevnou vhodnost. S ohledem na použití světlého kovu jsem hledal dřevo tmavé. Kanadský ořech splnil mé požadavky. Povrchově jsem dřevo ošetřil třemi nátěry bezbarvého laku.

Fotogalerie: pánské prsteny