o mně

 

Mgr. Jan Luňáček

 

Přímo k nějakému proudu se neřadím. Ale nejblíže by mi byla geometrická abstrakce a to z pohledu spojení celé mé tvorby. Nejblíže k ní má šperk a ten velkou měrou ovlivňuje ostatní práce. S precizní tvorbu šperku, kde musí být všechno přesně vymyšleno a naplánováno ( i když to tak asi nevypadá, nesmí omezovat svého nositele), kontrastuje malba a grafika, kde mohu experimentovat. Grafika je doslova spontánní činností, která nemá žádné meze a je ovlivněna samotným pocitem z tvorby. Malba je konkrétnější kde volím barevnost už dopředu a záměrně vytvářím kontrast. Pracuji převážně špachtlemi a velice mě baví pracovat s reliéfem celého obrazu. Určitě je cítit ovlivnění šedesátými léty české malby, kterou mám velice rád, tak též industrializací dnešní doby, kterou vyhledávám.

 

About my work: I'm not a follower of a single art movement, but I feel close to geometric abstraction, and this fact reflects throughout my work. The closest to it is jewellery, which greatly influences my other works. The precision work needed for jewellery making, where everything must be precisely thought out and planned ahead (mainly because jewels may not restrict their wearers) contrasts with my painting and graphics, where I can experiment. Graphics is a spontaneous activity that has no limits and is influenced by the feeling of creation itself. Painting is rather more specific; here, I choose the colour ahead and then intentionally create contrasts. I work mostly with a palette knife, and I enjoy working with the overall picture relief.

I am certainly influenced by the 60s of Czech painting, which I like pretty much, as well as industrialization, which I regularly seek.

 

1998-2002    Střední uměleckoprůmyslová škola a vyšší odborná škola           

                     Jablonec nad Nisou

                     Obor uměleckoprůmyslové zpracování kovů (kov a šperk)

                     

2003-2004   Západočeská univerzita v Plzni, UUD- Design

 

2004-2010   Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta                          

                    pedagogická,                                  

                    učitelství pro střední školy – učitelství odborných

                    výtvarných předmětů

 

- člen výtvarné skupiny N2

- zastoupen v soukromých sbírkách v České republice i zahraničí

autoportrét